Planlægning

Jættehuset gør det let at få et overblik over hele forløbet fra første idé til ibrugtagning af huset. Din indsats er primært i opstarten, hvor vi skaber rammerne for dit nye hus. Når aftalen er indgået tager vi os af resten.

 

Tilbudsfasen

DET FØRSTE MØDE

Den første kontakt med Jættehuset er typisk et uforpligtende møde, hvor vi besigtiger din grund og gennemgår dine ønsker og behov til det nye hus.

På dette grundlag udarbejder vi et oplæg til husets placering på grunden. Du vil herefter modtage et tilbud på det nye hus.

ENDELIGT TILBUD

På efterfølgende møde(r) indarbejdes Jeres kommentarer og der fastlægges endeligt materialevalg og evt. tilvalg. Du vil herefter modtage et endeligt tilbud og en forventet færdiggørelsesdato.

BYGGEAFTALEN

Når tilbuddet er accepteret udarbejdes en entreprisekontrakt, der tiltrædes af begge parter.

  Byggefasen

BYGGETILLADELSE

Jættehuset udarbejder myndighedsandragende til kommunen, således at der kan opnås byggetilladelse til det aftalte byggeri. Det tager typisk fra 2-12 uger at få en byggetilladelse - afhængig af kommunen.

GRUNDEN

Vi bygger på din grund og forudsætter, at denne er ryddet og at der er normale funderingsforhold. Grundens skelforhold skal være dokumenteret.

BYGGERIET

Jættehusets byggeleder koordinere aktiviteterne på byggepladsen. Byggeriet vil normalt kunne afsluttes inden for 4 måneder fra byggestart.

UDFØRELSESKVALITET

Jættehuset bruger udelukkende faste leverandører og håndværkere, som kender vores høje krav til kvalitet og finish.

  Afleveringsfasen

MANGELGENNEMGANG

1 uge før afleveringen foretages der en foreløbig gennemgang af huset.

På den aftalte afleveringsdato foretages der en fælles endelig mangelgennemgang af huset.

OVERDRAGELSEN

Der bliver udarbejdet en afleveringsprotokol og nøglerne til huset udleveres.

Husets funktioner gennemgåes.

EFTER 1 ÅR

Et år efter afleveringen foretages en 1-års gennemgang.

 

#
Kunde login
#